Κρατάμε τις αποστάσεις... Μένουμε Ασφαλείς!

2020-05-27

Με βάση το σχέδιο προετοιμασίας και απόκρισης για Επιδημία/Πανδημία από τον κορονοϊό COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, η επιδημιολογική́ επιτήρηση συμβάλλει στην παρακολούθηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και στην αξιολόγηση της πορείας των λαμβανόμενων μέτρων. Ο Οδοντιατρικός Κλάδος εναρμονίστηκε αμέσως με τα διεθνή πρωτόκολλα και απαιτήσεις που διέπουν την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας, τόσο για τους ασθενείς, τους Οδοντιάτρους και το προσωπικό των οδοντιατρείων. Για το λόγο αυτό η ΕΟΟ εξέδωσε διαδοχικά τρεις (3) κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Οδοντιάτρους που λειτουργούν στην επικράτεια, που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της διασποράς της λοίμωξης και παράλληλα στην αντιμετώπιση των επειγόντων και επώδυνων περιστατικών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

 Προτείνεται οι συνεδρίες/ραντεβού να είναι τουλάχιστον ανά μία ώρα και η αυστηρή τήρηση του χρονικού αυτού ορίου να επισημαίνεται στους ασθενείς. Όταν θα κλείνουμε ραντεβού τηλεφωνικά πρέπει ο γιατρός είτε η βοηθός να κάνουν τις παρακάτω ερωτήσεις : 

«Εξαιτίας της κατάστασης, λόγω κορονοϊού, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις:»  

1) Έχετε κάνει πρόσφατα εξέταση για τον κορονοϊό COVID 19 και εάν ναι ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 

2) Έχετε χαρακτηρισθεί ύποπτο περιστατικό λόγω στενής επαφής με θετικό κρούσμα COVID-19; Βρίσκεστε ή ήταν η οικογένειά σας σε καραντίνα και εάν ναι πριν από πόσο χρονικό διάστημα. 

3) Έχετε τις τελευταίες τρεις ημέρες κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα : Βήχα ή πυρετό ή πονοκέφαλο ή φαρυγγαλγία; Εάν απαντηθεί NAI σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε μετακινούμε το ραντεβού για μετά από δύο εβδομάδες ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.