Χειρουργικό Μικροσκόπιο


Η χρήση χειρουργικού μικροσκοπιου στην οδοντιατρική διάγνωση και θεραπεία, είναι μια από τις τελευταίες καινοτομίες της επιστήμης αυτής.

Η δυνατότητα κλινικής εξέτασης των οδοντικών δομών σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση της βλαβών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, την ελαχιστοποιηση αφαιρεσης της ακέραιας οδοντικής ουσίας και στη συνέχεια την εκτέλεση της οδοντιατρικής θεραπείας στη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια προσφέροντας έτσι ασφαλέστερα, πιο αξιόπιστα και με μεγαλύτερη διάρκεια αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα. 

Συνδέοντας το μικροσκόπιο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου, έχει τη δυνατότητα ο ασθενής να δει ο ίδιος τη βλάβη αλλά και την αποκατάστασή της. Η ψηφιακή αποθήκευση του ιατρικής πράξης, ενδέχεται στο μέλλον να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη για επόμενες ενέργειες.

Οι τομείς που εφαρμόζεται η μικροσκοπική οδοντιατρική είναι η ενδοδοντία (απονευρώσεις), η αισθητική και επανορθωτική οδοντιατρική και η οδοντοφατνιακή χειρουργική.